Revisionsbyrån för små företag

Aktiebolag utan revisor!

Aktiebolag utan revisor


Förr i tiden var alla aktiebolag tvungna att ha revisor. Så är det inte idag.Nybildade aktiebolag


Den i särklass vanligaste formen av aktiebolag är den ”privata”. Nästan inga nybildade, privata, aktiebolag är tvungna att utse revisorer. Detta gäller oavsett hur omfattande verksamhet bolagen planerar att bedriva. Ett vanligt missförstånd är att alla typer av aktiebolag, som planerar omfattande verksamhet, måste utse revisorer. Så är inte fallet!Vår inställning


Även om vi tillhandahåller revisionstjänster, så tror vi att revision, inte sällan, är en onödig tjänst i så kallade ”levebrödsföretag”. Självfallet hjälper vi Dig, även om Du vill driva Ditt aktiebolag utan revisor!

KONTAKTUPPGIFTER

Lambergets Småföretagarcentrum

Engholmsgatan 22

652 21 KARLSTAD

054/853370

Engholmsgatan 22, 652 21 KARLSTAD

Copyright © Alla rättigheter förbehållna