LAMBERGETS SMÅFÖRETAGARCENTRUM - REVISIONSBYRÅ


Vi är en värmländsk revisionsbyrå, med inriktning mot små företag och dess ägare. Vi är auktoriserade revisorer. Vi hjälper de som ska starta eget och de som har drivit företag under lång tid. Genom att ha den lilla byråns administration och modernt IT-stöd så kan vi leverera snabbt. Vi ser till att deklarationer och bokslut upprättas i god tid.

KONTAKTUPPGIFTER

Lambergets Småföretagarcentrum

Engholmsgatan 22

652 21 KARLSTAD

054/853370